630Mandibuzz

Mandibuzz 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.9 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).