632Durant

Durant 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Cẩn thận khi dán các chân.
Cao: 12.0 cm Rộng: 17.6 cm Sâu: 28.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).