633Deino

Deino 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Cần đặt thêm vật nặng bên trong để giữ nó đứng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Deino 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở cổ. Sau đó, làm phần thân và vào đầu.
Cao: 17.0 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).