634Zweilous

Zweilous 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống, đóng ở cổ. Làm phần thân từ sau tới, đóng ở chân trước. Sau đó, dán hai phần lại với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 24.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).