635Hydreigon

Hydreigon 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ đầu đến giữa cơ thể và dán cánh càng sớm càng tốt. Tiếp theo, làm từ chóp đuôi làm về giữa thân. Trước khi đóng, hãy thêm vật nặng vào bên trong đuôi. Đóng tại vị trí chỉ định.
Cao: 19.1 cm Rộng: 28.0 cm Sâu: 26.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hydreigon 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 24.0 cm Rộng: 38.1 cm Sâu: 37.5 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Hydreigon 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 34.8 cm Sâu: 27.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).