637Volcarona

Volcarona 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 23.1 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Volcarona 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 27.0 cm Rộng: 40.4 cm Sâu: 16.1 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).