638Cobalion

Cobalion 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 24.0 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 21.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cobalion 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 22.6 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cobalion 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 27.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).