639Terrakion

Terrakion 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 11.0 cm Rộng: 14.7 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Terrakion 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 24.0 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 39.6 cm
Số trang: 13 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).