640Virizion

Virizion 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 16.9 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Virizion 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 22.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 15.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Virizion 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 29.0 cm Rộng: 21.1 cm Sâu: 22.1 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Virizion 04

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, đóng ở chân sau.
Cao: 17.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).