641Tornadus

Tornadus 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Hãy kiên nhẫn và dành thời gian cho các ngón tay. Làm đám mây dưới thân từ dưới lên trên. Dán phần đuôi khi bạn hoàn thành.
Cao: 26.1 cm Rộng: 27.9 cm Sâu: 22.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tornadus Therian 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.0 cm Rộng: 22.4 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).