642Thundurus

Thundurus 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống dưới. Hãy kiên nhẫn và dành thời gian cho các ngón tay. Làm đám mây dưới thân từ dưới lên trên. Dán phần đuôi khi bạn hoàn thành.
Cao: 25.8 cm Rộng: 29.5 cm Sâu: 24.3 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Thundurus Therian 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 23.0 cm Rộng: 28.2 cm Sâu: 27.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javieirini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).