643Reshiram

Reshiram 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn trong pdo.
Cao: 22.0 cm Rộng: 26.8 cm Sâu: 23.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Reshiram 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 55.8 cm Sâu: 41.7 cm
Số trang: 19 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Reshiram 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 31.0 cm Rộng: 63.0 cm Sâu: 42.3 cm
Số trang: 18 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).