644Zekrom

Zekrom 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 28.6 cm Rộng: 27.3 cm Sâu: 35.7 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Zekrom 02

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, không cần đóng. Làm đuôi từ chóp ngược vào. Sau đó, dán vào thân tại vị trí chỉ định.
Cao: 30.0 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 39.4 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).