645Landorus

Landorus 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Hãy kiên nhẫn và dành thời gian cho các ngón tay. Làm đám mây dưới thân từ dưới lên trên. Dán phần đuôi khi bạn hoàn thành.
Cao: 22.7 cm Rộng: 24.4 cm Sâu: 25.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Landorus Therian 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 23.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 25.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).