646Kyurem

Kyurem 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 31.4 cm Rộng: 29.3 cm Sâu: 31.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kyurem 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 17.1 cm Rộng: 20.4 cm Sâu: 27.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kyurem 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 38.0 cm Sâu: 54.9 cm
Số trang: 16 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Black Kyurem 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân hoặc chóp đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 46.6 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Black Kyurem 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 31.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 41.1 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

White Kyurem 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 19.2 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

White Kyurem 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.0 cm Rộng: 28.3 cm Sâu: 30.8 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

White Kyurem 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 31.0 cm Rộng: 25.9 cm Sâu: 44.4 cm
Số trang: 16 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

White Kyurem 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 31.5 cm Rộng: 24.6 cm Sâu: 43.9 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).