649Genesect

Genesect 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 28.0 cm Rộng: 22.5 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Genesect 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Mẫu này có cả dạng Flying.
Cao: 21.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)