649Genesect

Genesect 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 28.0 cm Rộng: 22.5 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Genesect 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Mẫu này có cả dạng Flying.
Cao: 21.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Genesect 03

Hướng dẫn: Nhìn chung, khá khó làm, tốt hơn nên sử dụng PDO để tham khảo. Bất kỳ phần nào có dấu “_S” sau chỉ nhằm mục đích sử dụng với dạng Extremespeed (hình ảnh trong thư mục Textures để tham khảo), nhỏ gọn hơn nhiều và không cần đế. Làm từ đầu về sau, dán pháo, làm xuống bụng. Phần bụng và khẩu pháo được dán trực tiếp với nhau đối với dạng bình thường, nhưng được tách biệt rõ ràng đối với dạng Extremespeed. Dán vai và cánh tay khi bạn di chuyển. Đối với các khớp chân – hãy thử và sử dụng chân đế để làm trọng tâm và trọng lượng cơ thể trước khi dán toàn bộ chân vào.
Cao: 21.8 cm Rộng: 26.2 cm Sâu: 33.1 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).