650Chespin

Chespin 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chespin 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu. Hãy cẩn thận với những chiếc gai. Đóng dưới chân.
Cao: 16.4 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).