651Quilladin

Quilladin 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 19.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).