653Fennekin

Fennekin 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng giữa hai chân sau. Sau đó, làm đuôi rồi dán vào thân.
Cao: 18.5 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 11.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Fennekin 02

Hướng dẫn: Dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Fennekin 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 17.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 10.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).