654Braixen

Braixen 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 17.8 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 10.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Braixen 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).