655Delphox

Delphox 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 26.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 36.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Delphox 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 22.0 cm Rộng: 18.1 cm Sâu: 27.2 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).