658Greninja

Greninja 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 29.4 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Ravamaster
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Greninja 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 21.0 cm Rộng: 38.3 cm Sâu: 23.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Ash Greninja 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 31.0 cm Rộng: 26.9 cm Sâu: 21.4 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Ash Greninja 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 24.8 cm Sâu: 24.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).