659Bunnelby

Bunnelby 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm phần đầu từ tai xuống, đóng ở đáy. Dán mũi trước khi đóng đầu và dán răng sau đó. Làm phần thân từ chân lên, đóng ở cổ.
Cao: 21.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).