661Fletchling

Fletchling 01

Hướng dẫn: Làm từ mỏ về sau, đóng ở vị trí dán đuôi.
Cao: 15.0 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).