662Fletchinder

Fletchinder 01

Hướng dẫn: Làm từ mở về sau, đóng ở chi tiết nối thân với đuôi.
Cao: 19.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 33.5 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Fletchinder 02

Hướng dẫn: Xem tệp id và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 20.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).