664Scatterbug

Scatterbug 01

Hướng dẫn: Phần đầu làm từ trên xuống. Phần thân là từ sau tới. Đóng lại tại cổ.
Cao: 21.0 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).