666Vivillon

Vivillon 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phần đầu và tiến tới phần thân. Sau khi làm xong đầu, hãy làm tay, chân và râu.
Tiếp theo, làm cánh và dán các bộ phận lại với nhau bằng cách dán đầu vào thân, sau đó là các cánh vào thân. Có nhiều mẫu cánh khác để bạn lựa chọn.
Cao: 28.7 cm Rộng: 32.1 cm Sâu: 5.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).