668Pyroar

Pyroar Male 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 28.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 30.7 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).