671Florges

Florges 01

Hướng dẫn: Xem tệp id và dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: 30.0 cm Rộng: 27.6 cm Sâu: 16.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).