674Pancham

Pancham 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu và ở đôi chân. Đóng tại các điểm đã chỉ định. Cần đặt vật nặng bên trong chân để giữ đứng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 9.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pancham 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 14.5 cm Sâu: 11.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).