677Espurr

Espurr 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 10.0 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Espurr 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu, đôi tai và làm theo những con số xung quanh chúng. Dán phần lông đã tách ở đỉnh đầu ngay sau khi đến lượt. Đóng ở mũi chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 12.5 cm Sâu: 8.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).