678Meowstic

Meowstic Female 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 19.2 cm Sâu: 20.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Meowstic Male 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 19.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).