679Honedge

Honedge 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 22.0 cm Rộng: 31.3 cm Sâu: 4.9 cm
Số trang: 2-3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Honedge 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 25.9 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 12.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).