681Aegislash

Aegislash 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Tùy vào tư thế công hoặc thủ mà in số trang cần thiết.
Cao: 35.0 cm Rộng: 44.5 cm Sâu: 8.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aegislash 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 25.0 cm Rộng: 41.5 cm Sâu: 4.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Aegislash 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 24.0 cm Rộng: 20.9 cm Sâu: 5.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).