689Barbaracle

Barbaracle 01

Hướng dẫn: Làm phần thân trên từ trên xuống, đóng ở đáy. Phần thân dưới làm từ dưới lên, đóng ở trên. Sau đó, nối hai phần thân lại bằng chi tiết ống bụng. Cuối cùng, làm các chi và dán vào thân.
Cao: 26.0 cm Rộng: 26.4 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).