690Skrelp

Skrelp 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu, mũi trước khi đóng vùng đầu. Phần đuôi là phần khó nhất. Làm ba phần riêng biệt rồi dán chúng lại với nhau. Đóng bằng cách dán đuôi vào thân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 10.6 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).