691Dragalge

Dragalge 01

Hướng dẫn: Làm từ mũi về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 31.6 cm Sâu: 28.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).