694Helioptile

Helioptile 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở chóp đuôi. Trang 3 là tay khi bật ra, không cần in nếu bạn không làm nó.
Cao: 17.0 cm Rộng: 24.7 cm Sâu: 14.7 cm
Số trang: 3-4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).