697Tyrantrum

Tyrantrum 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 15.7 cm Sâu: 38.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tyrantrum 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 20.7 cm Sâu: 49.1 cm
Số trang: 15 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).