698Amaura

Amaura 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Làm các chân từ trên xuống dưới. Đóng ở chóp đuôi. Đặt thêm vật nặng vào chân vì phần đầu khá nặng.
Cao: 20.7 cm Rộng: 8.2 cm Sâu: 17.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Amaura 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán mào. Gấp các mào lại để làm hai mặt, tốt nhất có thể để lại một khoảng trống nhỏ giữa các lớp ở phía dưới và sử dụng nó để dán vào đầu. Dán phần thân và đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 16.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).