699Aurorus

Aurorus 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu về sau, đóng ở vòng đuôi chỉ có một khớp nối.
Cao: 30.0 cm Rộng: 9.8 cm Sâu: 33.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).