700Sylveon

Sylveon 01

Hướng dẫn: Dán các số giống nhau vào với nhau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sylveon 02

Hướng dẫn: Làm từ tai xuống, đóng giữa hai chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sylveon 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ tai, đầu, thân. Những chiếc nơ có thể được tạo hình theo ý muốn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 36.2 cm Sâu: 19.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Olber
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Sylveon 04

Hướng dẫn: Làm từ tai xuống, đóng giữa hai chân sau.
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.4 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).