701Hawlucha

Hawlucha 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng giữa hai chân.
Cao: 23.0 cm Rộng: 33.6 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).