702Dedenne

Dedenne 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đầu, dán tai. Đóng mô hình ở dưới cùng, nơi dán chân. Trước khi dán phần đuôi, hãy đặt một vật nặng vào bên trong, để nó đứng vững.
Cao: 13.6 cm Rộng: 15.3 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dedenne 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 6.0 cm Rộng: 5.0 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: Aquametal
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).