704Goomy

Goomy 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu. Hãy cẩn thận với râu, chúng là phần khó nhất của mô hình. Dán các râu trước khi đóng ở phía dưới.
Cao: 13.5 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 15.5 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Goomy 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu. Hãy cẩn thận với râu, chúng là phần khó nhất của mô hình. Dán các râu trước khi đóng ở phía dưới.
Cao: 13.0 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).