711Gourgeist

Gourgeist 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 23.0 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 9.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Yoshitoad96 & Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gourgeist 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ dưới lên, đóng phần thân ở trên. Làm cánh tay từ đầu ngón tay đến đầu ngón tay ngược lên. Sau khi hoàn thành xong phần cánh tay và phần dưới tóc, hãy dán chúng lại. Dán phần đỉnh tóc với phần còn lại. Có thể dùng chi tiết 56 nếu bạn gặp khó khăn trong việc tạo kiểu tóc vừa vặn với cơ thể.
Dán tóc ở phía sau (phần 49, 52, 53), đảm bảo vị trí của nó để che một bên mắt. Sẽ cần một cái đế nhỏ bên dưới mặt sau để đứng, hoặc một chút gì đó để cân nó về phía trước nhiều hơn.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 14.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gourgeist 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 19.8 cm Rộng: 19.6 cm Sâu: 12.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gourgeist 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 24.0 cm Rộng: 17.3 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).