713Avalugg

Avalugg 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở các mặt phẳng phía trên.
Cao: 17.0 cm Rộng: 30.4 cm Sâu: 45.8 cm
Số trang: 19 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).