715Noivern

Noivern 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Mặt, tai, phần còn lại của đầu, bờm, cánh, thân, chân, đuôi.
Cao: 40.0 cm Rộng: 76.3 cm Sâu: 66.3 cm
Số trang: 22 Độ khó: 55 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Noivern 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 30.0 cm Rộng: 70.1 cm Sâu: 56.1 cm
Số trang: 23 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).