716Xerneas

Xerneas 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 40.0 cm Rộng: 28.6 cm Sâu: 30.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Xerneas 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 35.0 cm Rộng: 26.1 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 8+1 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Xerneas 03

Hướng dẫn: Làm từ theo thứ tự: Gạc, đầu, cổ, chân trước, mình, chân sau, đuôi.
Cao: 94.0 cm Rộng: 78.9 cm Sâu: 44.3 cm
Số trang: 27 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).