717Yveltal

Yveltal 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết không có khớp nối phía sau đuôi.
Cao: 31.3 cm Rộng: 39.0 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Yveltal 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 35.3 cm Sâu: 37.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).